WYSYŁKA W 24h od 12,00 PLN Wysyłka od 12 zł

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (Dz.U. 2014, poz. 827) (dalej „Ustawa”), kupujący ma prawo zwrotu zakupionego towaru, a co za tym idzie odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał zamówienie, po upływie ww. terminu prawo odstąpienia od umowy wygasa.

2. Dla skorzystania z prawa odstąpienia od umowy konieczne jest poinformowanie Sprzedawcy, o podjętej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia złożonego na piśmie lub drogą elektroniczną

3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadkach wskazanych w art. 38 Ustawy. Prawo to nie przysługuje m.in. w odniesieniu do:

- Umowy, w której przedmiotem świadczenia (Towarem) jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu Towaru.

4. Klient powinien zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracany Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający bezpieczny transport. Koszt opakowania Towaru ponosi Konsument.

5. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi Klientowi na adres: Marcin Rusek ANTI-MED. Ul. Prosta 5/2, 62-300 Psary Polskie. Zwrot towaru następuje na koszt Kupującego. Nie zalecamy wysyłki za pomocą poczty polskiej.

6. Sprzedawca ma 14 dni kalendarzowych na dokonanie zwrotu należności za zwrócony towar kupującemu na podany przez niego nr konta.

Pobierz formularz zwrotu